top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI

Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı.png

GARİP VE ZEYCAN YILDIRIM VAKFI “ENGLISH W TECH” PROGRAMI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu bilgilendirmenin temel amacı, Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı (GZYV) tarafından kurulan Englishwtech.com sitesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri (bundan böyle “veri” olarak anılacaktır) işleme faaliyetini ve kişisel verilerin korunmasına yönelik sizleri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

English W/Tech, Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı tarafından Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü akademisyenleri danışmanlığında gerçekleştirilen ücretsiz İngilizce eğitim programıdır.

Amacımız, imkanları kısıtlı gençlerimizin teknolojiyi kullanarak İngilizce konuşma ve anlama becerilerini geliştirmek ve gençlere İngilizce öğrenmenin eğlenceli, kolay ve bedava yollarını göstermektir.

Öğrencilerimizin ücretsiz ya da düşük maliyetli dijital programları kullanmayı öğrenip, ders saatleri dışında da kendi kendilerine İngilizcelerini geliştirebilmesini hedefliyoruz. 

Englishwtech.com sitesinde

  • Online İngilizce Eğitim Program(lar)ının tanıtım, erişim linkleri ve ders programı hakkında bilgilendirme

  • Güncel ve gelecekte açılacak programlar hakkında bilgi veya destek almak isteyen potansiyel takipçilerin verdiği iletişim bilgileri ve/veya direkt chat özelliği ile iletişim

yapılmaktadır.

Englishwtech.com sitesi üzerinde linkleri verilen derslerin sunulduğu platformların işleyişinde Garip Zeycan Yıldırım Vakfının ve vakfın projelerini yürüten gerçek kişilerin, direkt veya dolaylı olarak bir rolü ve kontrolü bulunmamakta ve kişisel verileriniz bu platform(lar) ile paylaşılmamaktadır. Katılımcılar için yalnız platform adresi ve toplantı numarası (meeting ID) sitede ders programı ile birlikte sitemizde yayınlanmakta olup ilgili derslerin sunulduğu platform(lar)a erişim ve buna yönelik kayıt işlemleri katılımcılar ile ilgili platformlar arasındadır.

İlgili platformların, programları yürüten eğitmenlerin ve kullanıcıların karşılıklı birbirleri ile olan iletişim ve ders yayınlarında/yayın sonrasında kişisel verilerinin kullanımında, ders sunulan platformların güvenliğinde, platformlarda yapılan ders yayınlarının ve interaktif sekmelerin içerik ve uygulamalarında direkt muhatabı ilgili ders platform(lar)ı ve yayında yer alan gerçek kişilerdir.

Bu bağlamda Englishwtech.com sitesinde Ad Soyad, Telefon ve E-posta adresi veri olarak derlenmekte, Garip Zeycan Yıldırım Vakfı ve Englishwtech sitesini destekleyen üçüncü taraflar tarafından hukuka uygun şekilde ve katılımcılara gerekli desteği verebilmek üzere otomatik ve/veya yarı otomatik sistemler üzerinde işlenmekte (saklanmakta, yanıt vermek veya çözüm sunmak üzere paylaşılmakta) ve Web sitesinin kurulu olduğu sunucularının üzerinde tutulduğu için bu sunuların bulunduğu ülkeler bazında yurtiçi veya yurtdışında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere saklandığı için yurtdışına aktarılmış kabul edilmektedir.

Haklar ve Kullanımı:

KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklardır. KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı yazılı olarak “Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Maslak Mahallesi, Taşyoncası sokak, Maslak 1453 Sitesi, No:1C /B2 Blok Sarıyer/İstanbul” adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

Muhafaza Süresi

Vakıf, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Vakıf öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Vakıf tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Vakıf tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur

                                                                                                        

                                           GARİP VE ZEYCAN YILDIRIM VAKFI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

AÇIK RIZA BEYANI

WEB sitesinde yayınlanan GARİP VE ZEYCAN YILDIRIM VAKFI “ENGLISH W TECH” PROGRAMI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ’ni okudum ve ilgili bilgilendirme metninde ifade edildiği şekilde “EnglishWTech” sitesinde kişisel verilerimin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması ve imhasına yönelik işlemlerin KVKK kanunu uyarınca yapabilmesi için bu siteyi kullanım sırasında katılımcı tarafından sunulacak kişisel bilgilerin işlenmesi öncesinde açık rızamı hür irademle

  1. Katılımcı olarak şahsen

  2. Katılımcının velisi olarak katılımcı adına veriyorum.

bottom of page